ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Α. στα πλαίσια της Ε.Ε.Α.Ε.Σ. και περισσότερα

Διάλογος, Εκπαίδευση, Συνηγορία από το 1991

Οι δράσεις για την ίση συμμετοχή Γυναικών και τη συνεργασία πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, υπήρξαν ευρείες σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας από το 1991.

Από την Εκπαίδευση νέων στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούσαμε (Σεμινάρια Νέων από το 1993, Διεθνή καλοκαιρινά προγράμματα, Διεθνές Κέντρο Ηγετικών Σπουδών) μέχρι τη συνεργασία με  τους φορείς του Δημοσίου όπως την Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την οργανωμένη Κοινωνία Πολιτών (ΜΚΟ).

Στα πλαίσια της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία  που οργάνωσε από το 1991 με επιτυχία μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων καλύπτοντας θεματικές που αφορούν στην Ασφάλεια, την Εξωτερική πολιτική, την Οικονομία, την Ισχύ, την Ενέργεια, κλπ. με Διεθνή χροιά, η δυναμική της Κοινωνίας των Πολιτών συζητήθηκε για πρώτη φορά το 1994, στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο στο Ζάππειο Μέγαρο στο θέμα «Ο ρόλος των ΜΚΟ για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών», με τη συμμετοχή και άλλων σημαντικών Μ.Κ.Ο.

Το 2003 στο 13ο Συμπόσιο στο  Ζάππειο Μέγαρο δόθηκε έμφαση στην Ισότητα μέσα από την Κοινωνία των Πολιτών. «Απαντώντας στις τρέχουσες ανησυχίες, αποφασίσαμε φέτος να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας θέματα ηλικίας και φύλου, για να δούμε πώς σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, ειρήνης και ανάπτυξης. Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή νέων και γυναικών, θα βοηθήσει στην προώθηση της πολύ απαραίτητης συνεργασίας, όσον αφορά την πρόληψη κρίσεων και την ειρήνευση, στην πολιτική ατζέντα» είπε η Δρ. Αλίκη Μητσάκου, Ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε.Α.Ε.Σ. και υπεύθυνη του Τμήματος Γυναικών στον πρόλογο του κύκλου «Ασφάλεια και Κοινωνία Πολιτών στον 21ο αιώνα – Ασφάλεια μέσα από την οπτική του φύλου».

Η καθηγήτρια Δρ. Μαίρη Μπόση, η Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, κα Ζωή Λαναρά, η Γενική Γραμματέας Ισότητας, κα Έφη Μπέκου, η Γενική Γραμματέας της Ατλαντικής Ένωσης Βουλγαρίας, κα Avgustina Tzvetkova, και η Εκπαιδευτική Σύμβουλος του Ιδρύματος Κόκκαλη, κα Μόνικα Κάρλος-Μιχαλοπούλου επιβεβαίωσαν ότι η γνώση και η εμπειρία δεν έχουν φύλο.

 

Έκτοτε,  μέχρι σήμερα, όλα τα Διεθνή Συμπόσια της Ε.Ε.Α.Ε.Σ. περιλάμβαναν συμμετοχή εισηγητών με την οπτική του φύλου.

Το Τμήμα Γυναικών της Ε.Ε.Α.Ε.Σ., που είχε δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Δρ. Α. Μητσάκου από το 2000, εντάχθηκε το 2005 στην Διεθνή Οργάνωση Women In International Security (WIIS), το διεθνές δίκτυο που προωθεί τη συμμετοχή γυναικών στους τομείς της εθνικής και διεθνούς ασφάλειας και αναγνωρίστηκε ως Εκπρόσωπος της Ελλάδας ως WIISHellas.

Comments are closed.

Close Search Window