Ποιοί Είμαστε

Γυναίκες και Άνδρες, από κάθε τομέα της κοινωνίας που αντιλαμβάνονται τη σημασία της ενασχόλησης με τα κοινά και  το ρόλο που μπορεί να παίξει η Κοινωνία των Πολιτών στην σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα των Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας σε σχέση με την Ανθρώπινη Ασφάλεια και την καθημερινή μας ζωή, στα πλαίσια ισότητας και ισονομίας.

Οι Γυναίκες για την Διεθνή Ασφάλεια (WIISHellas) αποτελούν την αυτονόμηση του Τομέα Γυναικών της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία που προωθούσε την ενσωμάτωση της έμφυλης οπτικής και ισότητας των φύλων στα θέματα Ασφάλειας, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής από το 1994.

Είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Women In International Security (WIIS) – Global από το 2002, το μοναδικό διεθνές δίκτυο για την ενημέρωση Γυναικών και Ανδρών στα σύγχρονα θέματα Ασφάλειας και Άμυνας, και την προώθηση Γυναικών σε θέσεις διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας.

Υπήρξε η μόνη ΜΚΟ στην Ελλάδα που παρουσίασε από το 2010 Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την ενσωμάτωση / υλοποίηση της απόφασης 1325/2000 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Η απόφαση αναγνώρισε –για πρώτη φορά- τις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος και οι συγκρούσεις στις γυναίκες και τα παιδιά, και το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν παραμείνει εκτός ειρηνευτικών διαδικασιών και προσπαθειών σταθεροποίησης. Πολλές ακόμα αποφάσεις ακολούθησαν από τότε, τόσο του Ο.Η.Ε. όσο και όλων των Διεθνών Φορέων, διευρύνοντας το ρόλο των γυναικών στις διαδικασίες επίτευξης Ειρήνης και Ασφάλειας.

Οι Γ.Δ.Α. συνεργάζονται στενά με τις σχετικές δομές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ο.Η.Ε. και άλλους φορείς και ΜΚΟ στην Ελλάδα και διεθνώς.

Comments are closed.

Close Search Window