Τα νέα μας|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε συζήτηση

για συμμετοχή πατήστε εδώ

Η πρόσφατη πανδημία προκάλεσε συναισθήματα απομόνωσης, εξάντλησης και κατάθλιψης, οι συνέπειες του πολέμου δίπλα μας ενισχύει την διαπίστωση ότι η ακραία αστάθεια και η αναταραχή θα συνεχιστεί για πολύ καιρό με συνέπειες στη καθημερινή μας διαβίωση.

Αστάθεια, Αβεβαιότητα, Πολυπλοκότητα και Ασάφεια (ΑΑΠΑ ως μετάφραση του ακρωνύμιου VUCA -Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity-  που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σήμερα, κυρίως στον κόσμο των επιχειρήσεων) είναι συναισθήματα και έννοιες που διαπιστώνονται και σε  προσωπικό επίπεδο. Σχετίζεται με τον τρόπο που οι άνθρωποι κατανοούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνουν αποφάσεις, σχεδιάζουν, διαχειρίζονται κινδύνους, προωθούν την αλλαγή και επιλύουν προβλήματα.

Ως Ανθρώπινη Ασφάλεια αναφερόμαστε σε όλους τους παράγοντες που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών και την ισότητα των φύλων, ως ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα επίτευξης ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες που αφορούν τη βία κάθε μορφής, την ηλικία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε νέες στρατηγικές πραγματικότητες ασφάλειας για την επόμενη δεκαετία, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τους τρόπους ενημέρωσης και παραπληροφόρησης που ενδεχομένως υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, τις προκλήσεις αναδυόμενων και αποδιοργανωτικών τεχνολογιών με επιπτώσεις στους πολίτες και κυρίως στον γυναικείο πληθυσμό και, ευρύτερα, τις πολιτικές αποκλίσεις και τα συλλογικά συμφέροντα για την ασφάλεια (συμμαχική ενότητα, αλληλεγγύη και συνοχή) εντός των Διεθνών Οργανισμών και Συμμαχιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window