Δρ. Ευθαλία (Έλια) Χατζηγιάννη, MA, PhD
Η Ευθαλία (Έλια) Χατζηγιάννη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνών Οργανισμών & άλλων φορέων συνεργασίας με έμφαση στον τομέα του αθλητισμού στο τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του ιδίου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (MA) στη Διεθνή Πολιτική από το Université Libre de Bruxelles, Belgium. Έχει γράψει δύο βιβλία, ένα για την Άσκηση Πίεσης (lobbying) και τους μηχανισμούς προώθησης συμφερότων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Πιέζοντας για Απόφαση 2007, Αθήνα: Παπαζήσης) και ένα για την Αθλητική Διακυβέρνηση στον τομέα του αθλητισμού (Αθλητική Διακυβέρνηση: Παγκοσμιοποίηση, Διεθνής οργάνωση & Πολιτική, 2018, Αθήνα: Σιδέρης). Τα ενδιαφέροντά της Έχει διατελέσει Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο CERES, Munk School of Global Affairs, και στο Faculty of Kinesiology and Physical Education, University of Toronto, Canada όπως και Διεθνής Επισκέπτρια Καθηγήτρια (International Visiting Scholar) και Διδάσκουσα στο Sport Management Department, Brock University, Canada. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον τομέα της εκπροσώπησης των πολιτών, του lobbying, και της παγκόσμιας διακυβέρνησης όπως επίσης και στην αθλητική πολιτική και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει δημοσιεύσει ποικίλλα άρθρα, κεφάλαια σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στα Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Ανάμεσα σε άλλα, είναι εθελόντρια-μέλος σε ΔΜΚΟ, ήταν stagiaire στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και συμμετάσχει στην οργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, ανάμεσά τους σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες (1996, 2002, 2004). Είναι senior fellow της Ελληνικής Ένωσης για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία.

 

Dr. Efthalia (Elia) Chatzigianni, MA, PhD
Efthalia (Elia) Chatzigianni is Associate Professor of International Organizations and other forms of cooperation in the field of sport, Sport Management Department, University of Peloponnese, Greece. She holds a BA in Sociology from the Panteion University of Social & Political Sciences, Athens, Greece, an MA in International Politics from the Université Libre de Bruxelles, Belgium and a PhD in International and European Studies from the Panteion University of Social & Political Sciences, Athens, Greece. She is author of two books: EU lobbying: Interest Promotion Mechanisms (2007, Athens: Papazissis) and Sport Governance. Globalization International Organization and Politics (2018, Athens: Sideris). Her current research interests lie in the areas of citizen representation, lobbying, and global governance as well as sport policy, and the Olympics. She has lectured in various undergraduate and graduate academic programs and published numerous articles and book chapters in English, Greek, French and German. She was Visiting Professor at CERES, Munk School of Global Affairs, and the Faculty of Kinesiology and Physical Education, University of Toronto, Canada (2013 & 2014 respectively) and an International Visiting Scholar and Instructor at the Sport Management Department, Brock University, Canada (2017-2018). Among other, she is a member of various NGOs, and has participated in many international conferences as well as in the organization of various sport events, including three Olympic Games (1996, 2002, 2004). She speaks six languages. She is a senior fellow of the Greek Association of the Atlantic and European Cooperation.

Comments are closed.

Close Search Window