Ο Γιώργος Κωστάκος είναι Συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και την Αειφορία (FOGGS) στις Βρυξέλλες και Συνδιευθυντής του Ελληνικού Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ). Έχει τριάντα χρόνια εργασιακής εμπειρίας, τα μισά περίπου εκ των οποίων με τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Εκτελεστικού Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Παγκόσμια Αειφορία, και της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Έχει επίσης συνεργαστεί με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Κεντ και την κοινοπραξία NEEMO EEIG. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με διδακτορικό στις Διεθνείς Σχέσεις.

Georgios Kostakos is Co-founder and Executive Director of FOGGS. About half of his thirty-year work experience has been with the UN, including with the Executive Office of the UN Secretary-General, the High-level Panel on Global Sustainability and UNFCCC. He has also held various positions at the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), organized courses at the University of Athens, was a visiting lecturer at the Brussels School of International Studies / University of Kent, and served as LIFE Climate Action Sector Coordinator at NEEMO EEIG. He is a Mechanical Engineer by training and has a PhD in International Relations, specialising in global governance, climate action and sustainability.

Comments are closed.

Close Search Window