Δρ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΤΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος, Δρ. Κοινωνιολογίας, τ. Νομάρχης Αχαΐας

Γεννήθηκε στη Λαμία, φοίτησε στο Ε’ Γυμνάσιο της Αθήνας και στη συνέχεια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Τμήμα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Νομάρχης Αχαΐας (1993-94).
Ασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Αρχιτεκτονικές Μελέτες και επιβλέψεις, με Πολεοδομικές Μελέτες, με Κατασκευές, με Θεωρητικές εργασίες και τη Ζωγραφική.
Έχει εξειδικευθεί σε θέματα πολεοδομίας. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης τεχνικής μελετητικής και κατασκευαστικής εταιρείας «ΣΤΕΡΚΑΤ» Α.Ε. Έχει εκπονήσει μελέτες αρκετών Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων.
Εργασίες του έχουν ανακοινωθεί στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο. Αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες και λαμβάνει μέρος σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, απ’ όπου και διακρίνεται.
Εκλεγμένο Μέλος της Διοικούσης της ΠΕΔΜΕΔΕ (Εργοληπτών Μηχανικών Δημοσίων Έργων), Αντιπρόεδρος της «Ένωσης των Απανταχού Ρουμελιωτών», μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Ανατολική Ρωμυλία», μέλος στους AHEPA Hellas.
Είναι Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία.

 

Born in Lamia, studied at the 5th High School of Athens and then at the Polytechnic School of the Aristotle University of Thessaloniki in the Department of Architectural Engineering.
He holds a PhD in Sociology from Panteion University of Athens. He has served as Prefect of Achaia (1993-94).
He worked as a freelance Architect Engineer with Architectural projects and supervision, urban planning studies, constructions, theoretical projects and painting.
He has specialized in urban planning issues. He was the President and CEO of the public technical design and construction company “STERKAT” SA. He has prepared studies of several Public and Private technical projects.
His works have been published in journals and the daily press. He writes articles in magazines and newspapers and takes part in Architectural Competitions, where he is distinguished.
Elected Member of the Management of PEDMEDE (Contractors of Public Works Engineers), Vice President of the “Union of Roumeliotes global “, member of the Board. of the Association “Eastern Romilia”, member of AHEPA Hellas.
He is a Member of the Greek Association for Atlantic & European Cooperation.

Comments are closed.

Close Search Window