Πότε / When

24 Νοεμβρίου 2021

Πού?

Κέντρο Τύπου Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου Αθήνα

Εγγραφή / Register

https://forms.gle/69PeHHrg9PPBC5uVA
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι σύγχρονες απειλές στην Ασφάλεια όλων μας έχουν βάλει τις έννοιες «Αλληλεξάρτηση - Interdependency» και «Συμμετοχική Ασφάλεια - Inclusive Security» στη συζήτηση για την «Ανθεκτικότητα - Resilience» των ατόμων και κατ’ επέκταση της κοινωνίας και των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα. Η πανδημία μας έχει απομονώσει, η βία ιδιαίτερα κατά γυναικών μας τρομάζει, η οικονομική αστάθεια και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η ενημέρωση και η γνώση μπορεί να μας κάνει ποιο ανθεκτικές / ανθεκτικούς; Πως μπορούν να συνεισφέρουν οι επίσημες δομές, οι διεθνείς Οργανισμοί; Τι ζητάμε από τους κυβερνόντες; Οι εισηγήσεις από σημαντικούς Ομιλητές ελπίζουμε να δημιουργήσουν Διάλογο και προτάσεις για ένα καλύτερο Αύριο. Contemporary threats to the Security of all of us have put the concepts of "Interdependency" and "Inclusive Security" in the debate on the "Resilience" of individuals and consequently of society and countries worldwide. The pandemic has isolated us, violence, especially against women, scares us, economic instability and climate change directly affect our daily lives. Can information and knowledge make us more resilient? How can the official structures, the international Organizations, contribute? What do we ask of the Governing structures? We hope that the presentations from important Speakers will provoke Dialogue and suggestions for a better Tomorrow.

    Κοσμόπουλος
    Close Search Window