Έχοντας κοινό στόχο την “ελευθερία από φόβο", “ελευθερία από ανάγκη" με Ισότητα !

Με μια Ματιά...

Έχει αναγνωριστεί ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν παραδοσιακά το ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού που υφίσταται τις βαρύτερες συνέπειες των απειλών. Για το λόγο αυτό οι Γυναίκες επωμίζονται και την πρωτοβουλία διάδοσης και προώθησης των θεμάτων που σχετίζονται με την Ασφάλεια και το δικαίωμα στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά εκφράστηκαν ήδη από το 1941.

Η παραδοσιακή έννοια της Ασφάλειας, ως παροχή προστασίας απέναντι σε κίνδυνο, σήμερα διευρύνεται, όπως άλλωστε διευρύνονται οι κίνδυνοι και οι απειλές από πολλούς νέους παράγοντες χωρίς σύνορα -πανδημίες, φυσικές καταστροφές και οικονομική αστάθεια- που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή.

Η έννοια της Ασφάλειας έγινε πιο ανθρωποκεντρική και συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου – πολίτη, σε πολλούς -αν όχι όλους- τους τομείς της ζωής του, συνδέοντας το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και διαβίωση, με προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η ενημέρωση Γυναικών και Ανδρών στα σύγχρονα θέματα Ασφάλειας και άμυνας, και η συνεργασία των Πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου με ώριμες δράσεις είναι απαραίτητες σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, ώστε να διαμορφώσουμε, μαζί, ένα ασφαλέστερο περιβάλλον διαβίωσης και ανάπτυξης, εθνικά και τοπικά, ακόμα και για την καθημερινή μας ζωή.
Η πολιτική ασκείται από μέλη της κοινωνίας που αντιλαμβάνονται τους σύγχρονους προβληματισμούς, και οι Γυναίκες στη Διεθνή Ασφάλεια (WIIS – Hellas) πιστεύουν στην έννοια της Ανθρώπινης / Συμμετοχικής Ασφάλειας ως θεμελιώδη βάση για την επιβίωση, το βιοπορισμό, την αξιοπρέπεια των ατόμων και την ευρύτερη ανάπτυξη, τονίζοντας τον παράγοντα ισότητα σε κάθε διάσταση.

Τα Νέα μας...

Ο Ρόλος μας

MEAD

Η Γ.Δ.Α. Ελλάς καθορίζει τη Διεθνή Ασφάλεια ευρύτερα ως Ανθρώπινη και Συμμετοχική Ασφάλεια και συμπεριλαμβάνει τομείς όπως η επίλυση συγκρούσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζοντας στη σχέση αυτών με την ασφάλεια.
1. Γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ:

    • θεμάτων όπως η παραδοσιακή ασφάλεια και η ανθρώπινη ασφάλεια
    • γενιές γυναικών
    • τομείς ενδιαφερόντων (ακαδημαϊκοί, επαγγελματικοί, πολιτικοί) και
    • των φύλων, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο τους ως ανθρώπους.

2. Εκπαιδεύει και εμπνέει γυναίκες σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους.
3. Δημιουργεί τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες κοινότητες που ενδυναμώνουν τις γυναίκες σε πολλά πεδία.
4. Ενθαρρύνει την ενεργό πολιτική δέσμευση των γυναικών και των ανδρών που καταλαβαίνουν τη σημασία της δυναμικής      συμμετοχής στις διαδικασίες για την ειρήνη και την ασφάλεια.
Είναι μη κερδοσκοπική, ανεξάρτητη οργάνωση που συνηγορεί για να συμπεριληφθούν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στους τομείς της ειρήνης και ασφάλειας, και πιέζει για συγκεκριμένη νομοθεσία. Παρέχει υπηρεσίες και πόρους, και αυξάνει τον αριθμό και την προβολή των γυναικών σε αυτούς τους τομείς, συμμετέχοντας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο γυναικών, αλλά και ανδρών.

Συμμετοχική Ανθρώπινη Ασφάλεια

Οι πολλαπλοί ρόλοι που κατέχει η γυναίκα σε μια κοινωνία την κάνει να έχει διαφορετικές προτεραιότητες, ανάγκες και συμφέροντα από τους άντρες.

Η γυναίκα βλέπει τα θέματα αυτά και υπό το πρίσμα της μητρότητας, παράγοντας που λειτουργεί ταυτόχρονα ως κίνητρο και ως αιτιολογία για την κινητοποίηση, είτε ατομικά είτε συλλογικά, κατά της πάσης μορφής βίας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεισφορά των γυναικών στις προσπάθειες πρόληψης συγκρούσεων είναι καταλυτική, στο επίπεδο της διπλωματίας «ανθρώπου προς άνθρωπο».
Οι γυναίκες μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων κοινωνιών, να αποτρέπουν το ξέσπασμα ή την επανάληψη της βίας.
H απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 το 2000 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια αναγνώρισε –για πρώτη φορά- τις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος και οι συγκρούσεις στις γυναίκες και τα παιδιά και το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν παραμείνει εκτός ειρηνευτικών διαδικασιών και προσπαθειών σταθεροποίησης.
Πολλές ακόμα αποφάσεις ακολούθησαν από τότε, τόσο του Ο.Η.Ε. όσο και όλων των Διεθνών Φορέων, διευρύνοντας το ρόλο των γυναικών στην επίτευξη Ειρήνης και Ασφάλειας.

Η συνεργασία των Πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία συνθηκών Ασφάλειας, σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, ακόμα και στην καθημερινή ζωή και είναι απαραίτητη εάν θέλουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Quotation-Madeleine-Albright-The-reason
Close Search Window