Τα νέα μας|

Ως Ανθρώπινη Ασφάλεια αναφερόμαστε σε όλους τους παράγοντες που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών και την ισότητα των φύλων, ως ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα επίτευξης ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες που αφορούν τη βία κάθε μορφής, την ηλικία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και όλα τα θέματα τα οποία αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.

  • Η πρόσφατη πανδημία προκάλεσε συναισθήματα απομόνωσης, εξάντλησης και κατάθλιψης.
  • Η οικονομική κρίση επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα του καθένα μας.
  • Οι συνέπειες των πολέμων δίπλα μας ενισχύει την διαπίστωση ότι η ακραία αστάθεια και η αναταραχή θα συνεχιστεί για πολύ καιρό με συνέπειες στη καθημερινή μας διαβίωση.
  • Η βία εμφανίζεται στο άμεσο περιβάλλον μας και -κυρίως- αυξάνεται στις μικρές ηλικίες.

Αστάθεια, Αβεβαιότητα, Πολυπλοκότητα και Ασάφεια (ΑΑΠΑ ως μετάφραση του ακρωνύμιου VUCA -Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity-  που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σήμερα, κυρίως στον κόσμο των επιχειρήσεων) είναι συναισθήματα και έννοιες που διαπιστώνονται και σε  προσωπικό επίπεδο.

Σχετίζονται με τον τρόπο που οι άνθρωποι κατανοούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνουν αποφάσεις, σχεδιάζουν, διαχειρίζονται κινδύνους, προωθούν την αλλαγή και επιλύουν προβλήματα.

 

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε νέες στρατηγικές πραγματικότητες ασφάλειας για την επόμενη δεκαετία, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τους τρόπους ενημέρωσης και παραπληροφόρησης που ενδεχομένως υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, τις προκλήσεις αναδυόμενων και αποδιοργανωτικών τεχνολογιών με επιπτώσεις στους πολίτες και κυρίως στον γυναικείο πληθυσμό και, ευρύτερα, τις πολιτικές αποκλίσεις και τα συλλογικά συμφέροντα για την ασφάλεια (συμμαχική ενότητα, αλληλεγγύη και συνοχή) εντός των συμμαχιών όπως το ΝΑΤΟ (ως κύριος φορέας διεθνούς Ασφάλειας) και όλων των Διεθνών Οργανισμών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window